Please select your page

Dansk Tele Marketing – datavisualsering til intern brug

Dansk Tele Marketing (DTM) er en mindre dansk virksomhed, som har specialiseret sig i nærværende og personlig telemarketing med et højt serviceniveau både over for DTM’s egne kunder og også de klienter, som DTM kontakter på deres kunders vegne.

Q2M2 hjælper virksomheder med at forbedre deres brug af data – lige fra indsamling af data til visualisering af data og til anvendelse af data til at understøtte beslutninger.

Q2M2 har tilbudt DTM at hjælpe med at visualisere den data, som de indsamler, når de gennemfører en eller flere ringedage for deres kunder.

Ved en meningsfuld visualisering af DTM’s ringedage data, vil der blandt andet kunne opnås et godt overbilk over fx:

 • Hvilke brancher virker mest lovende i forhold til et given produkt
 • hvilke pris/forretningsmodeller virker som helhed mest lovende i forhold til et given produkt og branche
 • er der ord/præsentationer i kommunikationen med kunder, som har bedre/større effekt end andre” mv.

Yderligere vil sådan en datavisualisering kunne udformes i jpg/pdf-format til brug i en afrapportering og videre analyse af data.


I nedestående visualisering er følgende kategorier anvendt:

 1. Kunde = nuværende Kunde hos CORS Group
 2. Moede = Møde booket med klient
 3. Tilbud = Tilbud ønsket af klient
 4. Mail = klient ønsker Mail med oplæg/beskrivelse
 5. FOS = Klient ønsker at vi Følger Op Senere
 6. IKTBT = Ikke Kontakt Til Beslutningstager
 7. NT = Nej Tak
 8. Andet = Passer ikke til andre kategorier
 9. NA = uden for scope/Not Applicable.

Disse kategorier, skal ses som den rejse, som DTM og deres kunder ønsker for leads de kontakter på vegne af deres kunder. Jo flere der ligger i venstre side af graferne, jo bedre. Jo hurtigere de kommer til venstre side af graferne, jo bedre.


Eksempel på Visualisering af ringedags data

Visualisering af Action-cards ringedags data (2019)